WYPŁATA "14-tki"

Przedstawiam komunikat Zarządu KW w sprawie wypłaty "14".

Jest to samodzielna decyzja zarządu.

Załączniki:
Pobierz plik (14.pdf)14.pdf[ ]3648 kB

 

12.02. 2016. - Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A.

 

 W piątek 12 lutego doszło do spotkania związków zawodowych działających  w Kompanii Węglowej S.A.

Po spotkaniu wydano komunikat, w którym informują, że:

-        przekazały zarządowi spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody rocznej (tzw, 14-tej pensji) za 2015 rok i ustalenia wysokości przeciętnych wynagrodzeń na 2016 rok. Projekt zakłada wypłatę 14-tej pensji na tych samych warunkach jak za rok 2014.

-        skierowały pismo do Ministra Energii w którym domagają się przedstawienia pełnego PTE na lata 2016 – 2017 dla KW S.A. oraz poszczególnych kopalń i zakładów, jak też pełnego biznesplanu w formie zaprezentowanej Radzie nadzorczej KW S.A. i inwestorom.

 

-       ustaliły, że masówki informacyjne dla załóg odbędą się 17 lutego 2016 roku.  

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat.pdf)komunikat.pdf[ ]591 kB
Pobierz plik (list do ministra.pdf)list do ministra.pdf[ ]540 kB
Pobierz plik (proj. poroz..pdf)proj. poroz..pdf[ ]1551 kB

 

Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej - 11.02.2016.

         W dniu dzisiejszym w godzinach porannych odbyła się kolejna tura rozmów pomiędzy Zarządem a związkami zawodowymi. Tematem rozmów była wypłata 14-tej pensji. Zarząd podtrzymał złożoną wczoraj propozycję wypłaty w dwóch ratach: pierwsza rata 30% i druga 70%.                                                                  Strona związkowa uznając trudną sytuację finansową firmy optowała za wypłatą w ratach 40% i 60%. Domagała się także by ewentualne porozumienie określało tzw. średniówki, czyli wysokość bazowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej w 2016 r. na poziomie roku 2015.  Strona zarządu nie wyraziła zgody na określenie „średniowek” w skali roku, proponując określenie ich na I kwartał. Takie stanowisko było nie do przyjęcia dla strony związkowej. Rozmowy zostały przerwane.    

 

ROZMOWY W KW  10.02.2016.

Zarząd KW wycofał się z wypowiedzenia porozumienia lipcowego i przystąpiono do rozmów na tematy płacowe.

Zarząd KW proponuje podział "14" na 30 i 70%, strona związkowa 40 i 60% oraz przywrócenie średniówek. Ciąg dalszy rozmów jutro.

Załączniki:
Pobierz plik (wycofanie.pdf)wycofanie.pdf[ ]609 kB

 

Spotkanie w Warszawie

Spotkanie piątkowe nie wniosło nic nowego w rozmowach z KW i stroną rządową. (relacja w załączniku)

Do połowy obecnego tygodnia strona rządowa ma przedstawić swoje stanowisko. Organizacje związkowe na dzień dzisiejszy żądają wycofania się strony rządowej z wypowiedzenia porozumienia z lipca i wypłaty "14" w całości zgodnie z terminem.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Górniczy Zespół Trójstronny.doc)Górniczy Zespół Trójstronny.doc[ ]35 kB