Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej - 11.02.2016.

         W dniu dzisiejszym w godzinach porannych odbyła się kolejna tura rozmów pomiędzy Zarządem a związkami zawodowymi. Tematem rozmów była wypłata 14-tej pensji. Zarząd podtrzymał złożoną wczoraj propozycję wypłaty w dwóch ratach: pierwsza rata 30% i druga 70%.                                                                  Strona związkowa uznając trudną sytuację finansową firmy optowała za wypłatą w ratach 40% i 60%. Domagała się także by ewentualne porozumienie określało tzw. średniówki, czyli wysokość bazowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej w 2016 r. na poziomie roku 2015.  Strona zarządu nie wyraziła zgody na określenie „średniowek” w skali roku, proponując określenie ich na I kwartał. Takie stanowisko było nie do przyjęcia dla strony związkowej. Rozmowy zostały przerwane.