Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A..

Zarząd przedstawił propozycję porozumienia, która jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

Następne spotkanie stron przewidziane jest na środę 13.04.2016 r. .

Czas do następnego spotkania ma być użyty do konsultacji w środowiskach związkowych.

 

Efektem jest zwołany Zarząd MZZ KG na 12.04.2016 r. godz. 12.00

Przekazanie

30 marca organizacje związkowe zostały oficjalnie powiadomione przez zarząd KW S.A. o zamierzonym przekazaniu kopalń do nowo tworzonej PGG. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (przekazanie.pdf)przekazanie.pdf[ ]78 kB

Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. - 22.03.2016 

We wtorek odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A.

W pierwszej części spotkania strony spotkały się w ramach istniejącego w spółce sporu zbiorowego. W trakcie rozmów ustalono, że powołany zostanie specjalny zespół, który przeanalizuje wszystkie sporne kwestie będące przedmiotem sporu zbiorowego, w szczególności zaś zbada realizację polityki płacowej spółki i kwestie dotyczące składowych wynagrodzeń w PGG do której trafią kopalnie Kompanii. W skład zespołu wejdą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz jeden przedstawiciel pozostałych związków. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowano na 29 marca br. Część druga spotkania dotyczyła bieżącej sytuacji w Kompanii Węglowej. Strona społeczna z zadowoleniem przyjęła informację o planowanych przyjęciach absolwentów szkół górniczych na kopalnie. Poddała natomiast krytyce sposób przeprowadzenia naboru osób chętnych do skorzystania z urlopów górniczych. Wyrażono obawy czy masowe odejścia pracowników administracji nie spowodują destabilizacji pracy kopalń.

Spotkanie z Zarządem KW – 17.03.

W dniu 17 marca 2016 odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej. Na spotkaniu  obecni byli:     minister Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski, odpowiedzialni za górnictwo.  Celem spotkania było wysłuchanie          sprawozdania komisji  audytowej pod przewodnictwem senatora Adama  Gawędy. W załączeniu przekazany przez                  zarządzających komunikat do mediów oraz główne tezy audytorów. Zespół audytowy wskazał na szereg zaniedbań                poprzedników oraz zalecił kierunki poprawy. Planowane spotkanie z Zarządem Kompanii z poniedziałku przełożono na wtorek  22 marca 2016 r.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (audyt - komentarz.pdf)audyt - komentarz.pdf[ ]75 kB
Pobierz plik (audyt.pdf)audyt.pdf[ ]325 kB

Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A                                                      W dniu dzisiejszym tj 14 marca odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej w ramach sporu zbiorowego. W trakcie spotkania strony:

-        wymieniły uwagi na temat funkcjonowania PGG,

-        podjęły rozmowy w temacie PTE Polskiej Grupy Górniczej na 2016 r,

-        przedyskutowały zasady realizacji funduszu płac w 2016 r.

Zarząd przekazał stronie społecznej do oceny Biznes Plan PGG.

 W rozmowach ogłoszono przerwę do poniedziałku 21 marca 2016 r.     

Więcej artykułów…

  1. 4.03
  2. anna
  3. 26.02
  4. 25.02