STANOWISKO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W załączeniu stanowisko Związków Zawodowych z  04. lutego.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat  ZZ  z 04.02..pdf)komunikat ZZ z 04.02..pdf[ ]591 kB

 

Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej.

 

W dniu dzisiejszym  3 lutego strona związkowa ponownie spotkała się z wiceministrem Tobiszowskim i Zarządem Kompanii Węglowej S.A. Przed tym spotkaniem związki zawodowe postawiły warunek przystąpienia do rozmów – wycofanie się Zarządu z wypowiedzenia porozumienia z 17 lipca 2015 r. Już na wstępie spotkania wiceminister Grzegorz Tobiszowski powiedział, że zostanie to rozważone, a prezes Sędzikowski powiedział, że Zarząd nie może się wycofać z wypowiedzenia, ponieważ uniemożliwia ono jakiekolwiek zmiany w systemach płacowych bez zgody wszystkich związków zawodowych.

Wypowiedzi te strona związkowa przyjęła za próbę szantażu, że jeśli związki zgodzą się na określone rozwiązania to druga strona wycofa się z wypowiedzenia i potraktowała jako złamanie ustaleń. Uznając, że strona pracodawcy gra nie fair związkowcy opuścili spotkanie.

Komentując to wydarzenie przedstawiciele związków podkreślali, że liczyli na partnerską dyskusję, a nie na to, że zostaną postawieni pod ścianą. Stwierdzili także, że teraz wszystko po stronie rządu oraz Zarządu Kompanii.

W dniu jutrzejszym, tj w czwartek 4 lutego odbędzie się spotkanie związkowych central działających w Kompanii Węglowej na którym podjęta zostanie m.in. decyzja o terminie przeprowadzenia masówek informacyjnych w kopalniach kompanii.

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KW S.A.

Jeszcze przed dzisiejszym (03.02.2016) spotkaniem Zarząd KW postanowił wydać oświadczenie dementujące informacje medialne na temat likwidacji  4 kopalń. (treść w załączniku)

Załączniki:
Pobierz plik (oświadcz. KW.pdf)oświadcz. KW.pdf[ ]296 kB

Rozmowy w KW S.A.

28.01.2016 roku Zarząd KW wypowiedział Porozumienie z 17. lipca 2015 roku. (tekst w załączniku). 29 stycznia miało dojść do spotkania z Zarządem Kompanii - zostało ono jednak odwołane. W poniedziałek ma dojść do spotkania ze stroną rządową. 29 stycznia rezygnację złożył wiceprezes ds. pracy KW - Przemysław Walczak.

Poniedziałkowe rozmowy z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. w których uczestniczył wiceminister Grzegorz Tobiszowski zostały o godz.16.30 zawieszone do środy do godz. 13.00.

Tematy dzisiejszych rozmów dotyczyły:

- zasad wynagradzania pracowników Nowej Kompanii w latach 2016 - 2017,

 - wypłaty nagrody rocznej (14-tki) za 2015 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (pismo wypowiadające.pdf)pismo wypowiadające.pdf[ ]677 kB
Pobierz plik (porozumieniez17072015r.pdf)porozumieniez17072015r.pdf[ ]86 kB

Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa

Od 1.01.2016 roku weszła w życie nowelizacja powyższej ustawy. Dokonane zmiany przedstawia załącznik.

Załączniki:
Pobierz plik (ustawa.pdf)ustawa.pdf[ ]223 kB

Więcej artykułów…

  1. Deputat