Stanowisko ZZ po rozmowach 25.02.2016 r.

Po rozmowach międzyzwiązkowych skierowano pismo do nowego prezesa KW, które przytaczam w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (stan. ZZ 25.02.pdf)stan. ZZ 25.02.pdf[ ]343 kB

 

Farsa na spotkaniu w Kompanii.

 We wtorek 16 lutego odbyło się spotkanie strony związkowej   z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. W trakcie spotkania Zarząd zaproponował związkom zawodowym podpisanie porozumienia, które sankcjonowało by wczorajsze wypłacenie, na mocy decyzji Zarządu 30% 14-tej pensji. Strona związkowa odmówiła podpisania takiego porozumienia. W dalszej części Prezes Sędzikowski bezskutecznie próbował nakłonić związkowców do podpisania średnich wynagrodzeń na I kwartał 2016 r. Przedstawione wysokości płac były niższe od średnich za 2015 r. nawet o 1200 zł. Nie uwzględniały bowiem proporcjonalnego naliczenia nagród  rocznych i wypłat nieperiodycznych. Strona związkowa w odpowiedzi na takie podejście Zarządu złożyła na ręce prezesa pismo o wejściu w procedury sporu zbiorowego przypominając jednocześnie, że do 12 lutego związki miały otrzymać założenia PTE Kompanii Węglowej na 2016 r. Prezes Sędzikowski zaprosił stronę związkową na kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu, na którym, w obecności członków rządu mają być zaprezentowane założenia PTE na 2016 r.

 

            W dniu dzisiejszym strona związkowa, w związku z wypłatą 30% 14-tej pensji zwróciła się do PIP o przeprowadzenie kontroli w Kompanii Węglowej z uwagi na fakt naruszenia przez nią Porozumienia z 20 grudnia 2004 r. będącego źródłem prawa pracy oraz weszła w spór zbiorowy z KW.

Załączniki:
Pobierz plik (pip 14.pdf)pip 14.pdf[ ]635 kB
Pobierz plik (spór zb..pdf)spór zb..pdf[ ]591 kB

 

WYPŁATA "14-tki"

Przedstawiam komunikat Zarządu KW w sprawie wypłaty "14".

Jest to samodzielna decyzja zarządu.

Załączniki:
Pobierz plik (14.pdf)14.pdf[ ]3648 kB

 

12.02. 2016. - Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A.

 

 W piątek 12 lutego doszło do spotkania związków zawodowych działających  w Kompanii Węglowej S.A.

Po spotkaniu wydano komunikat, w którym informują, że:

-        przekazały zarządowi spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody rocznej (tzw, 14-tej pensji) za 2015 rok i ustalenia wysokości przeciętnych wynagrodzeń na 2016 rok. Projekt zakłada wypłatę 14-tej pensji na tych samych warunkach jak za rok 2014.

-        skierowały pismo do Ministra Energii w którym domagają się przedstawienia pełnego PTE na lata 2016 – 2017 dla KW S.A. oraz poszczególnych kopalń i zakładów, jak też pełnego biznesplanu w formie zaprezentowanej Radzie nadzorczej KW S.A. i inwestorom.

 

-       ustaliły, że masówki informacyjne dla załóg odbędą się 17 lutego 2016 roku.  

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat.pdf)komunikat.pdf[ ]591 kB
Pobierz plik (list do ministra.pdf)list do ministra.pdf[ ]540 kB
Pobierz plik (proj. poroz..pdf)proj. poroz..pdf[ ]1551 kB

 

Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej - 11.02.2016.

         W dniu dzisiejszym w godzinach porannych odbyła się kolejna tura rozmów pomiędzy Zarządem a związkami zawodowymi. Tematem rozmów była wypłata 14-tej pensji. Zarząd podtrzymał złożoną wczoraj propozycję wypłaty w dwóch ratach: pierwsza rata 30% i druga 70%.                                                                  Strona związkowa uznając trudną sytuację finansową firmy optowała za wypłatą w ratach 40% i 60%. Domagała się także by ewentualne porozumienie określało tzw. średniówki, czyli wysokość bazowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej w 2016 r. na poziomie roku 2015.  Strona zarządu nie wyraziła zgody na określenie „średniowek” w skali roku, proponując określenie ich na I kwartał. Takie stanowisko było nie do przyjęcia dla strony związkowej. Rozmowy zostały przerwane.