Nowy regulamin.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków związku zarząd naszego związku zatwierdził nowy regulamin wypłat statutowych obowiązujący od 1.01.2021 roku.

Zwiększono kwoty zapomóg z tytułu:

- urodzenia się dziecka do 300 zł

- śmierci członka związku do 500 zł

- śmierci członka rodziny do 100 zł

- odejścia na emeryturę (rentę) do 200 zł

Utrzymano wysokość zapomogi losowej (chorobowe >30 dni) - 50 zł

Likwidacji ulega zapomoga zdrowotna (tzw. urlopowe), a w jej miejsce członkowie związku otrzymają paczki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

                                                                                                   Zarząd ZZ "Kadra" 

Kolejne spotkanie w/s umowy społecznej.

We wtorek 9 lutego odbyły się rozmowy na temat umowy społecznej dla górnictwa. W spotkaniu oprócz wiceministra Artura Sobonia i strony związkowej udział wzięli m.in. szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka i marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

- założenia przyjętej przez rząd Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, ze wskazaniem zapisów gwarantujących że w sytuacji, która będzie tego wymagała realizacja umowy społecznej zmiany w PEP 2040 są możliwe i są wprost wpisane (min. Kurtyka),

- postępy prac GIG , doradcy technicznego resortu aktywów społecznych w zakresie m.in. spraw związanych z harmonogramem wygaszania kopalń,

-transformacja woj. Śląskiego, mechanizmy wspierające ten proces, m.in. z wykorzystaniem środków unijnych (marszałek J. Chełstowski).

Z prezentacji min Kurtyki wynikało, że PEP 2040 jest dokumentem otwartym i jej kształt będzie wynikał z tego co będzie zapisane w umowie społecznej oraz, zobowiązanie, że wszystkie niskoemisyjne technologie proponowane w umowie społecznej mają być wprowadzone do PEP.

Prezentacja GIG rozwiała wątpliwości co do tzw. osi czasu. Wszystkie daty likwidacji kopalń zostały zachowane włącznie z datą zakończenia wydobycia w Polsce.

W trakcie spotkania ustalono także, że od czwartku rozpoczną pracę zespoły robocze, które będą pracować nad kształtem umowy społecznej.

Strona związkowa będzie dążyć w trakcie prac w zespołach, by umowa społeczna byłam podpisana na początku marca.

Podpisano porozumienie!

Cały dokument w załącznikach.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję protestacyjną.

Załączniki:
Pobierz plik (porozumienie 25.09.docx)porozumienie 25.09.docx[ ]1491 kB
Pobierz plik (zał. 25.09.docx)zał. 25.09.docx[ ]670 kB

Najnowszy biuletyn w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (BUM_24_22wrzesien20.pdf)BUM_24_22wrzesien20.pdf[ ]674 kB

Najnowszy biuletyn MKPS-u w załączeniu

Załączniki:
Pobierz plik (BUM_22wrzesien20.pdf)BUM_22wrzesien20.pdf[ ]668 kB