Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku

Po godzinach debatowania późnym wieczorem pracodawca przedstawił ostateczny projekt porozumienia do podpisu stronie społecznej.

Projekt porozumienia w załączeniu.

 

Stanowisko MZZ "Kadra Górnictwo":

W niedzielne popołudnie zebrał się w Katowicach zarząd MZZ "Kadra Górnictwo" i wypracował następujące stanowisko:

 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo nie widzi możliwości podpisania Porozumienia przedstawionego stronie społecznej w dniu 16.04.2016 r.
Realizacja zapisów Porozumienia oceniamy jako początek likwidacji Kompanii Węglowej. Wyrażenie zgody na odejście z naszego przedsiębiorstwa około 5 000 pracowników w krótkim czasie, przy obecnych brakach w zatrudnieniu, jest zgodą na zaprzestanie jego działalności. Porozumienie, którego podpisanie jest na nas wymuszane ma w założeniu umożliwić wykonanie przez przedsiębiorstwo tzw. Biznesplanu. Wykonanie Biznesplanu, według naszej oceny nie jest możliwe. Niedoinwestowane kopalnie, pozbawione pracowników nie wydobędą planowanych 28 mln ton węgla. Przy zaproponowanych rozwiązaniach nie ma szans na założone w Biznesplanie przychody.
Zarząd Kompanii Węglowej, wspólnie z właścicielem / Ministerstwo Energii /, wskazuje fundusz płac jako podstawowe źródło oszczędności. Obniżenie zarobku pracownika o 8% poprzez pozbawienie go prawa do tzw. 14 – tej traktujemy jako wstęp do dalszych ograniczeń płacowych.
Zaproponowane rozwiązania łamią wszystkie dotychczasowe porozumienia obowiązujące w Kompanii Węglowej oraz porozumienie pomiędzy stroną rządową i strona społeczną, które zakończyło 17 stycznia 2015 roku niepokoje społeczne
Strona pracodawcy nie respektuje podpisanych porozumień. Podpisywanie następnego uważamy za nielogiczne.

Załączniki:
Pobierz plik (strona_1.pdf)strona_1.pdf[ ]92 kB
Pobierz plik (strona_2.pdf)strona_2.pdf[ ]135 kB
Pobierz plik (strona_3.pdf)strona_3.pdf[ ]108 kB
Pobierz plik (strona_4.pdf)strona_4.pdf[ ]93 kB

Rozmowy w KW S.A. 13.04.2016.

Na spotkaniu tym zarząd KW przedstawił projekt porozumienia mający obowiązywać w latach 2016-2018 zawierający paragraf o zawieszeniu niektórych świadczeń i uzależnieniu ich wypłat w latach następnych od wyników kopalń. Strona związkowa podtrzymała stanowisko zawarte w jej projekcie porozumienia ( zgoda na ewentualne rozmowy na temat zarobków dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości - m.in. ustaleń zawartych w opracowanym audycie). Główne założenia projektu zarządu w załączniku. 

W dniu 14.04. doszło do kolejnej tury rozmów w KW, tym razem z udziałem min. K. Tchórzewskiego i jego zastępcy G. Tobiszowskiego. Rozmowy nie przyniosły przełomu i po przekazaniu stronie związkowej w piątek kolejnych dokumentów, będą kontynuowane w sobotę 16.04. 

Załączniki:
Pobierz plik (porozumienie.jpeg)porozumienie.jpeg[ ]71 kB

Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A..

Zarząd przedstawił propozycję porozumienia, która jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

Następne spotkanie stron przewidziane jest na środę 13.04.2016 r. .

Czas do następnego spotkania ma być użyty do konsultacji w środowiskach związkowych.

 

Efektem jest zwołany Zarząd MZZ KG na 12.04.2016 r. godz. 12.00

Przekazanie

30 marca organizacje związkowe zostały oficjalnie powiadomione przez zarząd KW S.A. o zamierzonym przekazaniu kopalń do nowo tworzonej PGG. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (przekazanie.pdf)przekazanie.pdf[ ]78 kB

Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. - 22.03.2016 

We wtorek odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A.

W pierwszej części spotkania strony spotkały się w ramach istniejącego w spółce sporu zbiorowego. W trakcie rozmów ustalono, że powołany zostanie specjalny zespół, który przeanalizuje wszystkie sporne kwestie będące przedmiotem sporu zbiorowego, w szczególności zaś zbada realizację polityki płacowej spółki i kwestie dotyczące składowych wynagrodzeń w PGG do której trafią kopalnie Kompanii. W skład zespołu wejdą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz jeden przedstawiciel pozostałych związków. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowano na 29 marca br. Część druga spotkania dotyczyła bieżącej sytuacji w Kompanii Węglowej. Strona społeczna z zadowoleniem przyjęła informację o planowanych przyjęciach absolwentów szkół górniczych na kopalnie. Poddała natomiast krytyce sposób przeprowadzenia naboru osób chętnych do skorzystania z urlopów górniczych. Wyrażono obawy czy masowe odejścia pracowników administracji nie spowodują destabilizacji pracy kopalń.

Więcej artykułów…

  1. audyt
  2. 14.03
  3. 4.03
  4. anna