Tutaj można pobrać następujące dokumenty:

1.     DEKLARACJA przystąpienia do Związku Zawodowego „Kadra” w Łaziskach Górnych deklaracja do pobrania

2.     DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Międzyzakładowego Związku Zawodowego „KADRA” Górnictwa deklaracja do pobrania

3.     WNIOSEK o wypłacenie zapomogi losowej na urodzenie dziecka wniosek do pobrania

4.     WNIOSEK o wypłacenie zapomogi losowej z tytułu zgonu członka związku/ rodziny wniosek do pobrania

5.     WNIOSEK o wypłacenie zapomogi emerytalno- rentowej wniosek do pobrania

6.     WNIOSEK o wypłacenie zapomogi losowej z tytułu chorobowego wniosek do pobrania

 

UWAGA:

Przy składaniu DEKLARACJI przystąpienia do Związku Zawodowego „Kadra” w Łaziskach Górnych, proszę jednoczenie złożyć DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ Międzyzakładowego Związku Zawodowego „KADRA” Górnictwa.

 

Pobrany dokument proszę zapisać na Pulpit, a następnie otworzyć i wydrukować za pomocą odpowiedniej aplikacji (druki w formacie PDF i JPG).