Nowy regulamin.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków związku zarząd naszego związku zatwierdził nowy regulamin wypłat statutowych obowiązujący od 1.01.2021 roku.

Zwiększono kwoty zapomóg z tytułu:

- urodzenia się dziecka do 300 zł

- śmierci członka związku do 500 zł

- śmierci członka rodziny do 100 zł

- odejścia na emeryturę (rentę) do 200 zł

Utrzymano wysokość zapomogi losowej (chorobowe >30 dni) - 50 zł

Likwidacji ulega zapomoga zdrowotna (tzw. urlopowe), a w jej miejsce członkowie związku otrzymają paczki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

                                                                                                   Zarząd ZZ "Kadra"