Kolejne spotkanie w/s umowy społecznej.

We wtorek 9 lutego odbyły się rozmowy na temat umowy społecznej dla górnictwa. W spotkaniu oprócz wiceministra Artura Sobonia i strony związkowej udział wzięli m.in. szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka i marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

- założenia przyjętej przez rząd Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, ze wskazaniem zapisów gwarantujących że w sytuacji, która będzie tego wymagała realizacja umowy społecznej zmiany w PEP 2040 są możliwe i są wprost wpisane (min. Kurtyka),

- postępy prac GIG , doradcy technicznego resortu aktywów społecznych w zakresie m.in. spraw związanych z harmonogramem wygaszania kopalń,

-transformacja woj. Śląskiego, mechanizmy wspierające ten proces, m.in. z wykorzystaniem środków unijnych (marszałek J. Chełstowski).

Z prezentacji min Kurtyki wynikało, że PEP 2040 jest dokumentem otwartym i jej kształt będzie wynikał z tego co będzie zapisane w umowie społecznej oraz, zobowiązanie, że wszystkie niskoemisyjne technologie proponowane w umowie społecznej mają być wprowadzone do PEP.

Prezentacja GIG rozwiała wątpliwości co do tzw. osi czasu. Wszystkie daty likwidacji kopalń zostały zachowane włącznie z datą zakończenia wydobycia w Polsce.

W trakcie spotkania ustalono także, że od czwartku rozpoczną pracę zespoły robocze, które będą pracować nad kształtem umowy społecznej.

Strona związkowa będzie dążyć w trakcie prac w zespołach, by umowa społeczna byłam podpisana na początku marca.