Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej S.A..

Zarząd przedstawił propozycję porozumienia, która jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

Następne spotkanie stron przewidziane jest na środę 13.04.2016 r. .

Czas do następnego spotkania ma być użyty do konsultacji w środowiskach związkowych.

 

Efektem jest zwołany Zarząd MZZ KG na 12.04.2016 r. godz. 12.00