Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. - 22.03.2016 

We wtorek odbyło się kolejne spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A.

W pierwszej części spotkania strony spotkały się w ramach istniejącego w spółce sporu zbiorowego. W trakcie rozmów ustalono, że powołany zostanie specjalny zespół, który przeanalizuje wszystkie sporne kwestie będące przedmiotem sporu zbiorowego, w szczególności zaś zbada realizację polityki płacowej spółki i kwestie dotyczące składowych wynagrodzeń w PGG do której trafią kopalnie Kompanii. W skład zespołu wejdą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz jeden przedstawiciel pozostałych związków. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowano na 29 marca br. Część druga spotkania dotyczyła bieżącej sytuacji w Kompanii Węglowej. Strona społeczna z zadowoleniem przyjęła informację o planowanych przyjęciach absolwentów szkół górniczych na kopalnie. Poddała natomiast krytyce sposób przeprowadzenia naboru osób chętnych do skorzystania z urlopów górniczych. Wyrażono obawy czy masowe odejścia pracowników administracji nie spowodują destabilizacji pracy kopalń.