Farsa na spotkaniu w Kompanii.

 We wtorek 16 lutego odbyło się spotkanie strony związkowej   z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. W trakcie spotkania Zarząd zaproponował związkom zawodowym podpisanie porozumienia, które sankcjonowało by wczorajsze wypłacenie, na mocy decyzji Zarządu 30% 14-tej pensji. Strona związkowa odmówiła podpisania takiego porozumienia. W dalszej części Prezes Sędzikowski bezskutecznie próbował nakłonić związkowców do podpisania średnich wynagrodzeń na I kwartał 2016 r. Przedstawione wysokości płac były niższe od średnich za 2015 r. nawet o 1200 zł. Nie uwzględniały bowiem proporcjonalnego naliczenia nagród  rocznych i wypłat nieperiodycznych. Strona związkowa w odpowiedzi na takie podejście Zarządu złożyła na ręce prezesa pismo o wejściu w procedury sporu zbiorowego przypominając jednocześnie, że do 12 lutego związki miały otrzymać założenia PTE Kompanii Węglowej na 2016 r. Prezes Sędzikowski zaprosił stronę związkową na kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu, na którym, w obecności członków rządu mają być zaprezentowane założenia PTE na 2016 r.

 

            W dniu dzisiejszym strona związkowa, w związku z wypłatą 30% 14-tej pensji zwróciła się do PIP o przeprowadzenie kontroli w Kompanii Węglowej z uwagi na fakt naruszenia przez nią Porozumienia z 20 grudnia 2004 r. będącego źródłem prawa pracy oraz weszła w spór zbiorowy z KW.

Załączniki:
Pobierz plik (pip 14.pdf)pip 14.pdf[ ]635 kB
Pobierz plik (spór zb..pdf)spór zb..pdf[ ]591 kB